گودی کمر:

لوردوز یا گودی زیاد کمر وضعیتی است که در آن ستون فقرات بدن دچار انحنا می شود. ستون فقرات به طور طبیعی دارای انحنا است که میزان آن بسیار جزئی است و به عملکرد صحیح ستون فقرات کمک می کند.چنانچه این انحنای ستون فقرات افزایش یابددچار گودی کمر میشویم.

دلایل به وجود آمدن گودی کمر :

  • خوابیدن روی شکم
  • بدنشستن و ایستادن
  • نرمی یا پوکی استخوان
  • چاقی
  • کمبود ویتامین D
  • ضعف عضلات
  • استفاده مدام از کفش پاشنه بلند یا کیف خیلی سنگین
  • ضعف عضلات شکم