300,000 تومان

برای دریافت برنامه تمرینی فرم کامل پر کنید

  • نکته:
  • این برنامه برای خانم های باردار مناسب نمیباشد
  • افرادی که سابقه آسیب دارند قبل از ثبت نام باید از طرف پزشک متخصص اجازه ورزش کردن داشته باشند
0
تعداد شرکت کنندگان
0
برنامه های ارائه شده
0
درصد رضایت مشتریان